Octrooiraad

Website_Octrooiraad

De overheid ondergaat een enorm reorganisatie proces waarin verschillende afdelingen worden samengevoegd en verplaatst naar andere gebouwen. Het rijks vastgoedbedrijf wil tot 2020 3 miljoen m2 vastgoed afstoten. 710.000 m2 bevind zich daarvan in Den Haag, wat een ruime verdubbeling zou betekenen van het huidig aantal leegstaande kantoorruimte (momenteel 600.000). Voor architecten is het de komende periode een belangrijke taak om met oplossingen te komen wat we met de leegstaande kantoren kunnen gaan doen. De architectuurstudio RMIT – The Hague: Mixed projects, concentreert zich op de leegstaande kantoorruimte die op dit moment door het rijk word afgestoten.

Website_Octrooiraad2

Een van de gebouwen die het rijk sinds mei dit jaar op de markt heeft gezet is het gebouw aan het Willem Witsenplein welke vele jaren de octrooiraad heeft gehuisvest. Bij het bestuderen van het gebouw raakte ik steeds meer gefascineerd door zijn bescheiden maar schitterende compositie. Om in te spelen op de huidige vraag en context heb ik besloten het gebouw te transformeren naar luxe appartementen voor ouderen waar tot een laat stadium op een fijne manier gewoond kan worden.

Website_Octrooiraad3

Ontsluitingsstructuur

De Oost en West vleugel worden ontsloten d.m.v. een corridor. De woningen profiteren optimaal van de daglichttoetreding binnen de aanwezige structuur van het gebouw. De middenvleugel wijkt af van de huidige structuur door we woningen te laten ontsluiten met een inpandige galerij. Alle woningen behouden hiermee de kwaliteiten van directe daglichttoetreding privacy.

Nieuwe toevoegingen

Uit mijn waardenstelling van het bestaande gebouw waren de kubistische volumes, horizontale geleding en de articulatie van het kleine moduul belangrijke aspecten die representatief waren voor de Nieuwe Haagse school. Deze waardes zijn vertaald naar uitgangspunten voor het ontwerp van de balkons. Er is gestreefd naar een analoge relatie tussen oud en nieuw. De identiteit van de nieuwe toevoeging is verbonden met het karakter van het bestaande gebouw. Het confronteert niet, maar complementeert het originele ontwerp.

Analogie: Het ontwerp ontstaat uit een oscillatie tussen het oude en het nieuwe, waarbij uit de interferentie tussen beide iets nieuwe ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met de historie, in plaats dat het ermee geconfronteerd wordt.
(M. Provoost, ‘Re-arch: nieuwe ontwerpen voor oude gebouwen’ 1995)

Binnentuin

De binnentuin is geïnspireerd op de typologie van de kloostertuin, gekenmerkt door een rondgang om een binnenplaats, en hiermee een neutrale zone creëert. Hierdoor wordt de binnentuin voor alle typen bewoners gelijkwaardig en kan hij niet worden toegeëigend.

Vanaf straatniveau kan er niet op de binnenplaats gekeken worden waardoor dit een semi-privaat karakter krijgt. Hierdoor wordt de binnentuin een rustpunt voor de bewoners van het complex, als tegenhanger van de drukke stad. Door het hoogte verschil naar de BG in twee niveaus te verdelen is het deck echter wel gemakkelijk te betreden door bewoners.

Website_Octrooiraad4

Balkon

Het balkon is als een loggia in de woning getrokken waardoor het betreden van het balkon binnen de bouwschil plaats vindt. Dit geeft een besloten en veilig gevoel. Het balkon kan afgesloten worden met glazen schuifpanelen en biedt hiermee bescherming tegen wind en regen waardoor het balkon vaker in het jaar gebruikt kan worden.

Voor het verkrijgen van het benodigde oppervlak wordt een deel van de gevel verwijderd. Haaks op de snede worden dunne latjes hout geplaatst die een mooi beeld vormen samen met de donkere bakstenen. Zo ontstaat een warm kader die bijdraagt aan het woonkarakter van het gebouw.

Hoewel de gevel het geluidsniveau van de Van Alkemadelaan al voldoende weert, zorgen de glazen panelen voor een grotere reductie van het geluidsniveau in de slaapkamer, wat plezierig is voor de gevoelige slaper.

Website_Octrooiraad5

Website_Octrooiraad6

Ontwerp Woning

Door middel van het analyseren van referentiewoningen en literatuuronderzoek zijn de randvoorwaarden opgesteld voor woningen die geschikt zijn voor de doelgroep ‘Welgestelde vitale ouderen’. De entree van de woning bevind zich aan een klein ‘plein’ met zicht op de binnentuin. Deze ruimte verbind de verschillende bewoners, laat daglicht doordringen in de corridor en biedt een ruimtelijke entree beleving.

Binnen het karakter van het bestaande gebouw zijn elementen als zitjes mee ontworpen om het leven van de toekomstige bewoners te vergemakkelijken. De nieuwe slanke kozijnen en roeden verdeling brengt de kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp weer tot leven. De directe verbinding tussen de woonkamer en de slaapkamer geeft de woning een open karakter en biedt ook verschillende voordelen voor wanneer de bewoners te maken krijgen met ouderdom verschijnselen. De ruimtes worden langs de gevel met schuifdeuren ontsloten waardoor ze kunnen functioneren als verlengstuk van de woonkamer.

Website_Octrooiraad7