Kleiburg

Elke grote Europese stad toont voorbeelden van grootschalige naoorlogse woonwijken. Veel van deze zijn ontworpen volgens de toenmalige heersende moderne visie over de woonwijk waar wonen, werken, recreatie en verkeer radicaal van elkaar gescheiden werden.

De bouwwerken, meer dan 50 jaar oud, zijn inmiddels niet alleen technisch afgeschreven, ook de wensen van de bewoners zijn drastisch veranderd. De Bijlmerflat Kleiburg stond op de lijst om gesloopt te worden voordat duidelijk werk dat het gebouw een belangrijk onderdeel van het stadsbeeld is en dat het moet worden gewaardeerd als een symbool van de onderliggende maatschappelijke idealen. Binnen de studo Reset / Restore wordt er gezocht naar nieuwe strategieën die verder reiken dan alleen renovatie en worden nieuwe mogelijkheden voor deze mestadon uitgebreid onderzocht.

Website_Kleiburg3

Hiërarchie en transitie

Voorafgaand aan de ontwerpopgave is er in teamverband op verschillende schaalniveaus onderzoek gedaan naar de problemen en kansen van het gebouw en zijn locatie. Een belangrijk aspect dat in het ontwerp onderzocht is hoe er in het plan een duidelijke hiërarchie gecreëerd kan worden en hoe dit bij kan dragen aan een natuurlijke transitie tussen publiek en privaat. Tevens is gezocht naar een identiteit (in zowel ensemble als individuele woning), een aspect dat zeer belangrijk is voor een groot complex als de kleiburgflat.

Website_Kleiburg2

Compositie

In het programma is ruimte gereserveerd voor families, starters en studenten. Om het programma in het complex op te vangen is besloten om zowel het gebouw gedeeltelijk te verhogen als een extra volume toe te voegen die gespiegeld staat tegenover de zuid vleugel. Door deze uitbreiding ontstaan er twee verschillende typen buitenruimte die met elkaar verbonden worden maar een specifieke uitstraling krijgen. Er ontstaat een plein die starters en studenten verbind, en een park aan de zijde van de familie woningen.

Website_Kleiburg4

Vormstudie

Website_Kleiburg5

Website_Kleiburg6

Zicht vanuit metrostation

Website_Kleiburg7

Nieuwe entree binnentuin

Website_Kleiburg

Doorsnede starter woningen

Woning

Website_Kleiburg8

Website_Kleiburg9

Details

Website_Kleiburg10