Vijf vrijstaande woningen op een gezamenlijk erf

Website_NieuwVennep2

In de maand januari als zzp-er gewerkt bij architectenbureau Frederik Pöll. Het bureau heeft een ruimte in Rotterdam die gedeeld wordt door 10 andere professionals binnen de creatieve sector en vormen samen stichting KOOL. Samen met Frederik Pöll gewerkt aan een haalbaarheid studie voor de transformatie van een voormalige school in Rotterdam. Om te zorgen voor continuïteit in het aanbod wil de Gemeente Rotterdam de komende jaren een aantal voormalige schoolgebouwen aan gaan bieden voor bouwgroepen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Voor de opdracht hebben we het bestaande pand in kaart gebracht en een mogelijke verkaveling voorgedragen aan de gemeente Rotterdam waarbij gelet is op de structuur, bestaande kwaliteiten en technische aspecten als bijvoorbeeld brandveiligheid. Op dit moment mogen hier nog geen tekeningen van worden getoond.

Prijsvraag

Naast de haalbaarheidsstudie hebben we ook een mooi plan gemaakt voor vijf vrijstaande woningen in Nieuw Vennep. Frederik Pöll was hiervoor, samen met drie andere bureaus, geselecteerd voor het maken van een voorlopig ontwerp. Ons plan werd zeer gewaardeerd maar is helaas niet gekozen.

Website_NieuwVennep

Woonensemble

In het bestemmingsplan waren strikte regels opgesteld betreft goot- en nokhoogte. Ook was er al door een stedenbouwkundige een verkaveling voorgesteld waar achteraf gezien niet van afgeweken diende te worden. De woningen worden ontsloten vanaf een centrale toegangsroute op het erf. De te spelen met verschillende hoogtes is getracht een speels ensemble te vormen. Met het ontwerp van de woningen is gelet op de oriëntatie op de zon en tuin waardoor een logische indeling ontstaat en er maximaal geprofiteerd wordt op veel daglichttoetreding. Met ons klimaatontwerp en detaillering hebben we, in samenwerking met een externe partij, de epc berekening onder 0 laten uitkomen.

Website_NieuwVennep3

Website_NieuwVennep5
Website_NieuwVennep4
Website_NieuwVennep6